Lions Club International

Is de grootste service organisatie Wereldwijd. Er zijn ca 1,5 miljoen Lions in ca 200 landen.

Lions zijn mensen die zich belangeloos inzetten om lokaal en wereldwijd anderen te helpen die hulp nodig hebben, waarin niet door de gangbare kanalen wordt voorzien.

Mensen die Lion worden zijn graag bereid zich in te spannen voor goede doelen. Dat doen ze bij voorkeur op vriendschappelijke basis met mensen van uiteenlopende beroepsgroepen. Door kennis te nemen van elkaars achtergrond en invalshoek, bewijzen ze elkaar onderling ook een dienst. 

Pijlers van de Lionsclub (LC) Enkhuizen zijn Educatie, Gezelligheid en Sociaal-Maatschappelijke betrokkenheid.

 

Motto: Wij dienen / We Serve

De Lionsclub Enkhuizen

De LC Enkhuizen is onderdeel van Lions Club International(LCI) en heeft de doelstellingen van LCI onderschreven. De Lions erecode is leidraad van elke Lion. Als lid van deze vriendenclub heb je de mogelijkheid om met je kennis, ervaring en netwerk, bij te dragen aan een betere samenleving dichtbij en veraf.

LC Enkhuizen is autonoom in de manier waarop zij invulling geeft aan de doelstellingen van LCI, die worden samengevat in het motto “We Serve”.

LC Enkhuizen heeft nu 19 leden en nieuwe leden zijn welkom. De leden vormen het bestuur en diverse commissies.

LC Enkhuizen is een van de ruim 400 clubs in Nederland.

De vaste ontmoetingsplaats is: Hotel, Café, Restaurant “Die Porte van Cleve”, Dijk 74-76, 1601GK ENKHUIZEN

Op www.lions.nl kun je alles vinden over Lions in Nederland en wereldwijd.

 

Wat doen wij?

Bijeenkomsten:

2e  maandag diner                    19.00 uur

4e maandag  vergaderavond  20.00 uur

Activiteiten:

Een spreker of bedrijfsbezoek, vergaderingen en 5 minutenpraatjes. Daarnaast gezellig samenzijn.

Bij een aantal activiteiten worden ook de partners uitgenodigd.

Fondswerving (Fundraising):

  • In 2019 Ondersteuning Bier & Jazz  ten behoeve van PISA
  • In 2022 Voederbak voor de Hertenkamp Enkhuizen
  • In 2022 Struuntocht samen met o.a. Kiwanis en Rotary voor de voedselbank
  • In 2023 NL Doet voor het Blote Voetenpad in Enkhuizen

 

Jeugd: bij belangstelling uitzending naar het buitenland via de Lions organisatie

Nieuwjaarsdiner met partners

Wat kost het lidmaatschap van LC Enkhuizen?

Jaarlijkse contributie:            € 325,00

Verdere diners en uitjes tegen kostprijs en deze zijn in het redelijke.

De drie kernwaarden van de Lions zijn externe hulp, zelfontplooiing en vriendschap.

Bedrijfsbezoeken en presentaties over interessante onderwerpen door zowel Lionsleden als anderen zorgen voor kennisontwikkeling van de leden.

De leden zijn of waren actief in zo veel mogelijk verschillende bedrijfstakken in zowel de profit- als non-profitsector. Zij zijn als zelfstandig ondernemer of in loondienst werkzaam ( geweest). Niet zelden worden zaken waarmee zij in de uitoefening van hun activiteiten worden geconfronteerd met elkaar gedeeld, soms plenair maar dikwijls ook één op één. Het netwerkelement van de club is daarbij belangrijk en biedt de mogelijkheid met elkaar te sparren.

Ter wille van de gezelligheid wordt eens per maand met elkaar gegeten. Op de andere maandelijkse bijeenkomst wordt kort vergaderd over onderwerpen waarover het bestuur en de commissies de leden willen informeren of raadplegen. Op beide avonden wordt, voor zover ze niet gecombineerd worden met een bedrijfsbezoek, ook een presentatie verzorgd.

Onze sociaal-maatschappelijke betrokkenheid komt tot uiting in een aantal goede doelen projecten, zowel via fondsen als fysieke hulp. Niet alleen komt dit hen die het minder goed getroffen hebben in onze maatschappij ten goede, maar de projecten zijn ook leuk en leerzaam voor de leden en bevorderen de teamgeest.