Peilers van de club zijn Educatie, Gezelligheid en Sociaal-Maatschappelijke betrokkenheid.

De eerste twee peilers zijn het aandachtsgebied van de Programmacommissie. Bedrijfsbezoeken en presentaties over interessante onderwerpen door zowel Lionsleden als anderen zorgen voor kennisontwikkeling van de leden.  Enkele malen per jaar worden ook de partners van de leden uitgenodigd.

De leden zijn of waren actief in zo veel mogelijk verschillende bedrijfstakken in zowel de profit- als nonprofitsector. Zij zijn als zelfstandig ondernemer of in loondienst werkzaam ( geweest). Niet zelden worden zaken waarmee zij in de uitoefening van hun activiteiten worden geconfronteerd met elkaar gedeeld, soms plenair maar dikwijls ook een op een. Het netwerkelement van de club is daarbij belangrijk en biedt de mogelijkheid met elkaar te sparren.

Ter wille van de gezelligheid wordt eens per maand met elkaar gegeten. Op de andere maandelijkse bijeenkomst wordt kort vergaderd over onderwerpen waarover het bestuur en de commissies de leden willen informeren of raadplegen. Op beide avonden wordt, voor zover ze niet gecombineerd worden met een bedrijfsbezoek, ook een presentatie verzorgd.

Onze sociaal-maatschappelijke betrokkenheid komt tot uiting in een aantal goede doelen projecten. Niet alleen komt dit hen die het minder goed getroffen hebben in onze maatschappij ten goede, maar de projecten zijn ook leuk en leerzaam voor de leden en bevorderen de teamgeest.