23/10/2023

Bestuur
Voorzitter Hans van Hoegee
Vice voorzitter 
Secretaris Walter van Dam
Penningmeester Klaas de Vries
Alg. lid vanuit de PC Leo Doves en Hottem Veenstra, reserve

Alg. lid vanuit de SC Theo de Veer
Commissies
Programmacommissie
Simon Groot, Leo Doves, Hottem Veenstra, Nico Kuijs
Servicecommissie
Roy Huysers, Klaas Toereppel, Theo de Veer
Struuntocht
Hottum Veenstra en Theo de Veer
Jeugdcommissie
Bij gelegenheid neemt de Leden en
Relatiecommissie de taak van de
Jeugdcommissie waar.
Afmelden
Dag van de bijeenkomst, vóór 14.00 uur bij
Walter, mail: waltervandam@netscape.net of
06-84708447.
Bij niet tijdig afmelden en niet
verschijnen worden de kosten aan je
doorberekend.
———————————————————
Leden en Relatiecommissie
John Noordeloos, Klaas Toereppel
Jubileumcommissie
Gert Dingemans, Leo Doves, Auke Rosier
Communicatie
Nieuwsbrieven Walter van Dam
Webmaster: Klaas Toereppel
WhatsAppgroepmanager: John Noordeloos
Kascontrolecommissie
Peter Lubach, Theo de Veer
reserve:
Tailtwister
Gert Dingemans, reserve: Auke Rosier
Liontamer
Secretaris
De onderstreepte persoon is de
aanspreekpersoon. De commissie kiest zelf de
voorzitter